BAĞLANMAK

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com

Bağlan değişmeyene, sözünün eri yara,
Götürsün kurtuluşa, nur beldesi diyara.

Sırât-ı müstakîmde lezzet bulsun hayatın,
Dönsün çiçek bezeli gül bahçesi ambara.

Almasın seni senden mâsivâlık şöhretin,
Aldanma her makamın sunduğu itibara.

Yüz çevir heyûlâdan, gönül ve gözlerini
Kapatıp servetine meyil verme seyyara.

Hazine bil rüyayı, yaftalama riyâya,
Gösterişin şerrinden ilticâ et Settâr’a,

Emir gelmeden ömrü zebûn etme kör nefse,
Menzile varmak için kulak ver son ihtara.

Hüsrana uğramadan gözyaşları içinde,
Kat geceyi gündüze, yalvar yüce Gaffâr’a.

O tutmazsa elinden, kim kurtaracak söyle!
Döndüğünde çocuklar ak saçlı ihtiyara.