YANSIMALI GAZEL

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

O son hazan gelir çatar, bahar bulur, fidan diken,
Hazan ve kış geçer o an, güler o gün tohum eken…

Gelir geçer yaman fasıl ve yaz huzur için mi gül?
Çatar o an, fasıl hazan olur ve haz solar, diken!..

Bahar güler ve yaz olur da hiç ateş biter mi ah!
Bulur o gün huzur ve haz, ateş içinde dert çeken…

Fidan tohum için solar, biter de dert ağaç ölür…
Diken eken mi, gül diken mi, ah çeken, ölür iken?..

vezni: mefâilün / mefâilün / mefâilün / mefâilün