Nasibini Hak’tan Ara!..

ŞAİR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com

Miskin miskin oturma can,
Nasibini Hak’tan ara!..
Sarsın seni bir heyecan,
Nasibini Hak’tan ara!..

Avuç açma nâmertlere!
Boyun eğme kem fertlere!
Panzehirdir tüm dertlere;
Nasibini Hak’tan ara!..

Hakikatin izinde ol!
Gece-gündüz sözünde ol!
Muhabbetin özünde ol!
Nasibini Hak’tan ara!..

Kanaatkâr olmaya bak!
Karanlığa bir çıra yak!
Kulak kesil, ne söyler Hak?
Nasibini Hak’tan ara!..

Sözünde dur yaşadıkça,
Neyin varsa bölüş hakça,
Hakk’a doğrul, yüzün akça;
Nasibini Hak’tan ara!..

Konuşunca doğru söyle!
Elif gibi dik dur böyle!
Çalışmaya gayret eyle!
Nasibini Hak’tan ara!..

Secdelerde Hakk’ı zikret!
Tefekküre dalıp, fikret!
Nimetlere her dem şükret!
Nasibini Hak’tan ara!..

Boş geçirme zamanını!
Kıymetlendir her ânını!
Sıkma, ferah tut canını;
Nasibini Hak’tan ara!..

Dünya sahne, hayat oyun,
Kimselere eğme boyun!
Çoban ol sen, olma koyun;
Nasibini Hak’tan ara!..