YEDİ NEFS İÇİNDE CAN PAZARIM VAR!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com Yâ Rab kor bağrımı yaktı bu âhım; Kerem kıl, sabır ver intizârım var!.. Günahkâr kulunum, Sen’de felâhım; Kanlı gözyaşımda istiğfârım var!.. Cânlar; «Belâ!» dedi o ilk heveste; Vuslatın hazzını tattım bu seste!.. Duydum, kalbe vuran her bir nefeste, Beni benden alan bu ikrârım var!.. Başımda devreder bahtımın çarkı; Tevhidle deryâya döndürdün arkı!.. Bende mi hilkatin […]

Continue reading »

TAKVÂ, HAŞYET, HAVF-I YEZDÂN…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Korku, korumak kökünden gelmiş. Çünkü korku, içte duyulan bir zarar beklentisi demek. Korkmak; bu zarardan kendini korumak, sevdiklerini korumak. Bu istenmeyen beklenti; vehme de dayanabilir, ilme de… Karanlık korkusu, kapalı yer korkusu, yükseklik korkusu gibi vehme dayanan korkularımız vardır. Hurâfeler, bâtıl inançlar da buna benzer. Diğer taraftan soğukta hastalanmaktan korkmak, yüksek hızda kaza yapmaktan […]

Continue reading »