Şiir Diliyle Hadisler -40-

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

“Ey Rabbim! Bize Receb’i ve Şâbân’ı mübârek kıl ve bizi Ramazân’a ulaştır.”

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ ، وَشَعْبَانَ ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

(Beyhakî, Şuabu’l-îmân 3/375. Bkz. İbn-i Hanbel, I, 259)

Receb’inde Şâban’ında, berekâtı hâsıl eyle!..
Bizi en güzel kıvamda, Ramazân’a vâsıl eyle!..

vezni: mütefâilün / feûlün – mütefâilün / feûlün