İDEALLER ARASINDA…

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Sor illere, yollarda fetih caddesi var mı?
Sor güllere, bağlarda fetih bâdesi var mı?
Gündüz gece tas tas idealler arasında,
Sor dillere, gündemde fetih müjdesi var mı?

mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün