Mîrâca Yol Aldı Efkârın Senin!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Mevlâ’m, bir aşk verdi bu garip câna;
Vuslata yol açtı envârın senin!..
Can seyrin sığmadı iki cihâna;
Dilinde Dost oldu tekrârın senin!..

A gönül, sen misin hikmet ocağı?
Tuttu aşk mülkünü tevhid çerağı!..
Ervâh, sende buldu en son durağı;
Sırrımı fâş etti ikrârın senin!..

Garibim, ney gibi âh u zârım var;
Mecnûn’a döndürdü bu gam, intizar!..
Bildim gayb sendedir, sende âşikâr;
Sardı Arş’ı, Kürsî esrârın senin!..

Eyyûb ile çektim cevr u cefâyı;
Aç, bu cezbede gör, gizli safâyı!..
Halîl ile şerh et ahde vefâyı;
Odda güle döndü gülzârın senin!..

Bu şevkin odunu kim saldı câna?
Mesih’le gerildim ince mîzâna!..
Düştüm o idrâki aşan zamana;
Duy, neler söylüyor izhârın senin!..

Nefsine râm olma, olmasın mağrur;
Kulak ver «Hak» diyor bu haz, o sürûr!..
Eğil, secdededir «Gül» renkli huzur;
Mîrâca yol aldı efkârın senin!..

5 Şubat 2015, Ankara