İftihar Tablosu

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI)mahtopbasli@hotmail.com

Mâzîye baktıkça göğsüm kabarır,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.
Duygularım yıldızlara dek varır,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Zalime kalkık kaş, mazluma yoldaş,
Üçler yedilerle candan arkadaş,
Hak yolunda nefse karşı bir savaş,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Bedr’in aslanları bir nişan vermiş,
«Kavm-i Necîb» diye üstün şan vermiş,
Nizam-ı âleme onlar can vermiş,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Töremizdir, Dedem Korkut töresi,
Oğuz Han’dan daha öte süresi,
Nûh’un Gemisi’nden inmiş çırası,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Kürşat kırk yiğitle saraylar basar,
Ulubatlı burca sancağı asar,
Destanlar yazılır, yürekler susar,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Tonyukuk’tan, Nizam Mülk’ten iz taşır,
Yesevî’den, Mevlânâ’dan köz taşır,
Gül kokulu Muhammed’den öz taşır,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Talas Irmağı’nda ödenir diyet,
Malazgirt’te anlaşılır bu hikmet,
Endülüs’te «dönüş yoktur» has niyet,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.
Kulaklar âşinâ Bilâl sesine,
Yiğitlik havası çek nefesine,
Surların önünde çarparken sîne,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

İlhamını «Hû!» sesinden almışlar,
Ötelerin ötesine dalmışlar,
Rızâsıyla yarınlara kalmışlar,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Yûnus’un ateşi yüreklerde kor,
Söğüt’te harlayan ocak neydi sor,
Altın miras alnımızda parlıyor,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Osman Bey’in rüyasıyla başlanmış,
Çınar dallarına nakış işlenmiş,
Aşîretten âlî devlet düşlenmiş,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Kimi Fatih, kimi Yavuz, Kanunî,
Ötelere taşımışlar mübîni,
Bozulmamış erenlerin yemini,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Basit hesap, has hesabı aşmamış,
Beyhûde işlere vakit koşmamış,
İlim-irfan çizgisinden taşmamış,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

İlimle, sanatla akıp gelmişler,
Küfrün kalesini yıkıp gelmişler,
Sinan’la göklere çıkıp gelmişler,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.
Itrî’nin tekbiri birliğe aşı,
Ezelden ebede bitmeyen koşu,
Düşmemiş bir damla mazlumun yaşı,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Hedefleri makam-mevkî, taç değil,
Ne yüreği ne de gözü aç değil,
Bin yıldır nâmerde hiç muhtaç değil,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Gönülleri vurgun Hak kelâmına,
Yürekten bağlılar yâr selâmına,
Allâh’ın rızâsı, yâdı nâmına,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Yiğitlik Hamza’nın rûhundan mülhem,
Adâlet tartısı hep dirhem dirhem,
Muhteşem çağlara tekrar dirilsem,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Bütün haşmetiyle yaşar sevdası,
Çorak gönülleri sarar edâsı,
Durur gök kubbede şanlı sedâsı,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Belli ki köktedir tablodaki sır,
Mâzînin ışığı yoluma yansır,
Dün, bugün, gelecek daha kaç asır,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Günbeyli yarına dünden şavk gelir,
Kubbe kubbe bin bir hüner yükselir,
Azmimizle demirden dağlar erir,
İftihar tablosu ceddimiz bizim.

Mâzîye baktıkça göğsüm kabarır…