Lâ İlâhe İllâllah

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

 

Rasûl’ün hak dâvâsı,

Lâ ilâhe illâllah.

Tüm dertlerin devâsı,

Lâ ilâhe illâllah.

 

İslâm’ın alâmeti,

Mü’minin şahâdeti,

Dilin nurdan ziyneti,

Lâ ilâhe illâllah.

 

Biter hasret sürgünü,

Başlar vuslat düğünü,

Sözlerin en üstünü,

Lâ ilâhe illâllah.

 

Benzer sönmez kandile,

Küfre karşı bir kale,

Haykırır dağ-taş bile,

Lâ ilâhe illâllah.

 

Temizler günahları,

Îmâna güç pınarı,

Cennetin anahtarı,

Lâ ilâhe illâllah.

 

Yaratan’ın bestesi,

Zikrin billûr destesi,

Kurtuluş reçetesi,

Lâ ilâhe illâllah.

 

Aşkın dipsiz denizi,

Parlatır kalbi, yüzü,

Hakk’a inancın özü,

Lâ ilâhe illâllah.

 

Kalacak sonsuza dek,

Bir gün herkes görecek,

En büyük ve tek gerçek,

Lâ ilâhe illâllah.

 

2 Haziran 2014