İSRAF ETME!..

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Bol keseden harcıyorsun,
Sözlerini israf etme!..
Yalnızca Hak yolu görsün,
Gözlerini israf etme!..

Dînimiz cömertlik dîni,
Kanaatle yap işini!
İyi öğren geçmişini,
İzlerini israf etme!..

Nefsimiz verdikçe azar,
Cimriye göz kırpar mezar,
Sürükleyip pazar pazar,
Dizlerini israf etme!..

Sarf et, kazan cennetini,
Dostça paylaş servetini,
Bil güzlerin kıymetini,
Yazlarını israf etme!..

Celil, yoksulları gözet,
Huzur bulsun şu memleket,
Çoklarını tasarruf et,
Azlarını israf etme!..