İSRAF

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

İsraf eylemeden yiyip içmeli,
Her hebâ edilen imkâna yazık!..
Ömürler hamd ile gelip geçmeli,
Nimeti bilmeyen iz‘âna yazık!..

Fasıkla olursa; ülfet, ihtilât,
Gönlü talan eder, bozuk îtikat,
Yığılır efsâne, hurâfe, bid‘at,
Bâtılla kirlenen îmâna yazık!..

İbâdet olmazsa, ihsân üzere,
Namaz eksik; oruç, açlık boş yere,
İhlâssız hac, zekât; çıkmaz göklere,
Eğer ermemişsek ihsâna yazık!..

Bize en kıymetli sermaye zaman,
Dünya ekin yeri, ukbâda harman,
Hevâya, hiçliğe ederek kurban,
Boş yere harcanan zamana yazık!..

İndirildi Kur’ân okunsun diye,
Mânâsıyla hayat dokunsun diye,
İnsan anlasın da sakınsın diye,
Duvara hapsolan Kur’ân’a yazık!..

Üstümüzde sonsuz Hakk’ın keremi,
İnsan mahlûkātın en muhteremi,
Rabbin halîfesi, sırlar mahremi,
Eğer hak etmezsek unvâna yazık!..

Hepimiz dünyada yolcuyuz yolcu,
Kimi sağcıyım der kimisi solcu,
Allâh’a varmazsa yolun sonucu,
Hedefi şaşıran kervana yazık.

Dîni yaşamaktır ilimden gaye,
Amel işlenmezse sarılıp sa‘ye,
Kuru bilgilerin hepsi hikâye,
Amelsiz ilime, irfâna yazık!..

İnsanı israftır, en kötü israf,
Sarıp da benliği bin türlü zaaf,
Harcarsa kendini, etmeden insaf,
Kıymetin yitiren insana yazık!..

Tutuldu müsrifler, şeytana ihvan,
Nimetin zâyii, küfrâna ihvan,
Dünyada, ahrette hüsrâna ihvan,
Şeytana kardeşse ihvâna yazık!..

İnsanlık ederse takvâyı ihmal,
Karışır tamamen haramla helâl,
Toplum zulüm ile olup da hemhâl,
Eksik ölçüp tartan mîzâna yazık!..

Yükselince göğe mazlumdan feryat,
Gelmezse kimseden mazluma imdat,
İnsanlık ölmüştür vaziyet berbat,
Feryâdı duymayan cihana yazık!..