YÂR DEĞİL AĞYAR SOKAKLAR

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Sokaklar karanlık… Sokaklar çıkmaz!..
Zaaf noktalardan tutar bırakmaz,
Îmandan, ahlâktan soyar sokaklar…

Sokaklar hâindir… Sokaklar kalleş!..
Hakkı olanlarla git ve helâlleş,
Acımaz, mazluma kıyar sokaklar…

Sokaklar âmâdır… Sokaklar sağır!..
Durma merhameti imdâda çağır,
Sanma seni görür, duyar sokaklar…

Sokaklar pusudur… Sokaklar tuzak!..
Sen sana dikkat et uzak dur uzak,
Dünyanı kan ile boyar sokaklar…

Sokaklarda şeytan… Sokaklarda cin!..
Pervazlara konmaz oldu güvercin,
İnsana yâr değil, ağyar sokaklar…

12 Aralık 2014