117. SAYI TAKDİM

 

Kıymetli Okuyucularımız,

Gül cezbeder.

Gül; tebessüm ettirir, gönle ferahlık verir. Rengiyle, râyihasıyla, cemâliyle…

Diken ise batar.

Diken; yaralar, rahatsız eder, uzaklaştırır.

Bizim dünyamız, Güller Gülü’nün teşkil ettiği bir gülistan idi. Onu böylesine kaktüsler çölüne dönüştüren şey ne oldu?

Batı…

Batı, zehirli bir kaktüs gibi istîlâ etti dünyayı. Anlayışıyla, modasıyla, kültürüyle, düşüncesiyle…

Batı, kaktüs dikenleri gibi battı. Ona sarılan saplandı kaldı. En karanlık ve koyu bataklıklara battı.

Kuru bir batı tenkidi değil, her şeyi batıya yükleyip rahatlamak değil. Fakat batı, dünyada tek bir medeniyet olarak kendini gösteriyor ve silâhıyla, baskısıyla, gücüyle, internetiyle, medyasıyla, sosyal medyasıyla, ajanları ve ajanslarıyla bunu gerçekleştirmek için uğraşıyorsa, o zaman neticelerin faturası elbette ona kesilecek.

Gülde de diken var. Maksat dikensiz bir gül aramak da değil. Fakat gülün dikenleri alt ettiği, onlara sabrederek hükmettiği bir gülistan yakalamak.

Gülistan diyarında her şeyin bir âdâbı vardı. Konuşmanın da, dertleşmenin de, tartışmanın da.

Kaktüsler diyarı batıdan gelen her şey, kendi âdapsızlığını edepsizliğini de getirdi. Sosyal medya; yalanların, iftiraların, ahlâksızlıkların, fitne ve fesadın cirit attığı, cür’et bulduğu bir ortama dönüştü.

O zaman dünyamızı tekrar gülistana döndürmek için düstur edinmeli:

Kaktüs olma, gül ol!

Yûnus Emre Hazretleri ikaz etmekte:

Diken olma gül ol eren yolunda,
Diken olurısan oda yanasın.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ, başyazıda «Gül Olmak ve Kaktüs Olmamak» ayarlarını ilâhî tâlimatlar ve onun en güzel tefsirlerinden Mevlânâ’dan hikmetlerle ortaya koydu. Gül olmanın önündeki mühim bir engeli, ham insandaki, doğruluğa karşı çıkma tersliğini teşhis ederek tedavisine yol gösterdi:

“Artık; îmanlardaki eğriliği düşman ayarıyla değil, peygamber ayarıyla istikametlendirmek şart. Kulluk rotasını ilâhî teraziye göre belirlemek zarurî.

Artık;

Zaman, tersliği düzeltme zamanı.

Vakit; ellerdeki, dillerdeki ve gönüllerdeki tersliği doğrultma vakti.”

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi; «Hayırlı ümmet» ile «gafil toplumu» misallerle karşılaştırarak, nesli hayırlı bir ümmet kıvâmında yetiştirmenin ehemmiyetini belirtti. Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncilerinde ise; «söz»ün varlık sebeplerinden «nasihat, faydası ve âdâbı»na dair hikmetler takdim edildi.

Dosyamızda yazarlarımız; genel olarak sözün âfetleri ve edebi, hususî olarak da internet ile dünyamıza giren sosyal medya kullanımındaki problemler ve çözüm yollarına temas ettiler. Mücerred prensipler ve müşahhas tavsiyeler…

Ahmet ZİYLAN, tabiî kabiliyetlerin keşfedilip değerlendirilmesi hususunda etkili hâtıralar paylaştı.

İlyas KAYAOKAY; deyimlerimizde yaşayan fakat kendisi unutulmuş bir eğitim âdetimize, şiirin gözünden projektör tuttu.

Şiirlerde de dert: Kaktüs bataklığını kurutup gülistanı diriltmek.

Yûnus Hazretleri derdi de çareyi de «söz» ile gösteriyor:

Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini,
Bu cihan cehennemini sekiz uçmak ide bir söz…

Yüzakıyla…