BİR ÖMRÜN MUHASEBESİ

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Yalan-yanlış bir dünyada,
Benliğimi arıyorum…
Kâh gurbette kâh sılada,
Fânî hayat sürüyorum…

Çıkmazları kime sorsam?
Açmazları neye yorsam?
Hâlden hâle sersem sersem;
Düşe kalka yürüyorum…

Yok elimden bir tutanım,
Derdime derman katanım,
Ateş çemberi dört yanım;
Ben dondukça eriyorum…

Ezelden derdimiz çoktur,
Cânânın sitemi oktur,
Tek ölüme çare yoktur;
Boşa efkâr sarıyorum…

Gün be gün eksilir nefes,
Perdelenir ışık ve ses…
Hakk’a kulluk gör ne enfes!
Nefsi yere seriyorum…

Seslenirim duyan olmaz,
Boş kap dolmaz, dolu almaz…
Hiç bir devran bâkî kalmaz;
Gerçek dostu arıyorum…

Gönüllere haber salsam,
Sevenlerle birlik olsam,
Sevgiyi hükümran kılsam;
Sevmeyeni yeriyorum…

Bir ömür ki itiş-kakış…
Azı bahar, çoğusu kış…
Sakın tutma zulme alkış!
Kör değilim, görüyorum…

Bütün âlem diyar diyar,
İnkârından kahır duyar…
Hepimizin günahı var;
Tövbeyle af deriyorum…

O’ndan geldik, varış O’na…
Nefes nefes yarış O’na…
Niyazkâr’ım karış O’na…
O’nsuz neye yarıyorum?

14 Ekim 2014