İslâm…

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Hak Teâlâ râzı ancak İslâm’a,
İslâm ile nimetini etti tam,
Ermek için selâmete, selâma;
Teslim olup eyle gönlü Hakka râm,
İnne’d-dîne indallâhi’l-İslâm.

Kim ararsa ondan gayri başka din,
Allah asla kabul etmez o bilsin,
Sadâkatle hak dînine ver kendin;
Öyle hayra erersin ki muazzam,
İnne’d-dîne indallâhi’l-İslâm.

Fazîletler, meziyetler sedefi,
Dünya-ahret saâdeti hedefi,
Cennetlere yükselişin refrefi;
Tâbî olan insanlıktan alır kâm,
İnne’d-dîne indallâhi’l-İslâm.

Aydınlıktır gündüz gibi gecesi,
İlim, irfan, sır ve hikmet bahçesi,
Selîm akla ters düşmez tek hecesi;
Bulunamaz en ufak bir istifham,
İnne’d-dîne indallâhi’l-İslâm.

Saptırmadan, uğratmadan gazaba,
Merhametten bir perdedir azaba,
Sarılanlar erer kolay hesaba;
Sonu hüsran eylemeyen ihtimam,
İnne’d-dîne indallâhi-İslâm.

İlk şartıdır kelime-i şahâdet,
Söylenince başlar sonsuz saâdet,
Namaz, oruç, zekât, hactır ibâdet;
İşlenmeden olmaz asla din tamam,
İnne’d-dîne indallâhi’l-İslâm.

Şefkat ile korur Aziz insanı,
Aklı, dîni, nesli, malı ve canı,
Kulu eder cennetlerin mihmânı;
Âhirette müslümana ihtişam,
İnne’d-dîne indallâhi’l-İslâm.

Hükmü cârî yegâne hak dînidir,
Selîm fıtrat, güzel ahlâk dînidir,
Muhabbetle yaşanan aşk dînidir;
Halka şefkat Hakk’a hürmet, ihtiram,
İnne’d-dîne indallâhi’l-İslâm.

Sahih îman, sâlih amel yoludur,
İnsanlıkta kesb-i kemal yoludur,
Âhirette seyr-i cemal yoludur;
İslâm ile yoğrulmayan kalır ham,
İnne’d-dîne indallâhi’l-İslâm.

Her bir farzı insan için bir ilâç,
Rûhumuza en zarûrî ihtiyaç,
Derde derman bilip eyle başa taç;
Mânâmıza hayat veren intizam,
İnne’d-dîne indallâhi’l-İslâm.

İbâdette nezâhet ve nezâfet,
Davranışta nezâket ve zarâfet,
Tefekkürde derinlik ve letâfet;
Tâ Halil’den mîras kalan güzel nam,
İnne’d-dîne indallâhi’l-İslâm.

Teminatı altındadır her bir hak,
Sahibine tevdî eder muhakkak,
Şahsa verir neye ise müstahak;
Zerreleri hesap eden bir nizam,
İnne’d-dîne indallâhi’l-İslâm.