116. SAYI TAKDİM

Kıymetli Okuyucularımız,

İslâm Rahmet Dînidir.

İslâm Kardeşliktir.

İslâm Fedâkârlıktır.

İslâm Merhamettir.

Birileri bir süredir bu hakikatlerin tersini kabul ettirmeye çalışıyor. Karikatür krizinden, Papa’nın hezeyanlarına, 11 Eylül olaylarından İslâmofobiye senelerdir bunun çalışması yapılıyor. Tahrik edici filmler, müslüman ülkelerin sosyal karışıklıklara zemin oluşturacak bataklıklara çevrilmesi, mezhep farklılıklarının düşmanlıklara dönüştürülmesi. Onlara ve ortaya koydukları «film»lere göre; İslâm’ın şiddet dîni, düşmanlık, bencillik ve acımasızlık dîni olduğuna herkesi inandırmaya çalışıyorlar.

Bunca çalışma karşılıksız kalmıyor tabiî… Fitneye âlet olanlar, asabiyete yenik düşenler, yangına körükle gidenler de eksik olmuyor.

Hâlbuki, şu kan gölüne dönen coğrafya, batılılar burnunu sokmadan önce, işgaller, tecavüzler, Ebû Gureybler yaşanmadan önce; çeşit çeşit millet, mezhep ve dinden insanların birbirini incitmeden asırlarca yaşadığı bir coğrafya idi.

14 asırdır, yüz milyonlarca müslümanın ortasında; Yezîdîsi, Dürzîsi, Nusayrîsi, Süryânîsi… bugüne nasıl geldi? Kültürünü, toprağını, mâbedini nasıl getirdi? Kim korudu onların varlığını, ırzını, hattâ mülkiyet hakkını?

Elbette ki İslâm korudu, İslâm’ı hakikatiyle yaşayan müslümanlar korudu.

Çünkü İslâm vicdanlara bir çağrıda bulundu. O çağrıya kulak verip îmân edenler, müslüman oldu. Kabullenmeyenler, siyasî hâkimiyetine isyan etmedikçe; canını, malını, ırzını, dînini, neslini korudu.

Çünkü İslâm rahmet dînidir.

Çünkü İslâm kardeşliktir, fedâkârlıktır, merhamettir.

Tam da bu hakikatlerin bir meşheri:

Kurban Bayramı…

Kurban; görünürde bir canlıyı boğazlamak. Fakat bâtınına bakılırsa, o kurban; insanı boğazlanmaktan kurtarmak için lutfedildi. İnsan; hayâtiyetini sürdürmek için, zaten bitki ve hayvanattan istifade mecburiyetinde. Fakat bunu israfa, zulme dönüştürmemeli. Bu istifadeyi de rahmetle, merhametle yapmalı… Sonra, bunu ikrâma, fedâkârlığa, cömertliğe dönüştürmeli. Kurbanı, kardeşlik sofrasına dönüştürmeli. Kurban bize bunu tâlim ediyor.

İşte bir bayramda da saklı hakikat:

İslâm Rahmet Dînidir. Kardeşlik, fedâkârlık, merhamettir.

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; İslâm’ın rahmet dîni olmak yanında, yegâne hak din, kitabı bozulmamış, kendinden önceki peygamberleri tasdik eden, dosdoğru ve âdil tek hakikat oluşundan dolayı, düşmanlarının ona yalan, iftira ve hilelerle saldırmaktan başka bir çare bulamadığını dile getirdi. Müslümanlara düşenin, bu oyunlara aldanmayacak basîret ve kardeşliği sergilemek olduğunu vurgulayarak…

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi, dînimizdeki iki bayramı ve hayatın hakkını verenleri bekleyen «Gerçek Bayram»ı kaleme aldı.

Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri’nde Padişahlar Padişahı’na takdim edeceğimiz hediye, yani Hakk’ın sonsuz ilmi ve rahmeti karşısında gayretlerimizin hakikî mahiyeti anlatıldı.

Dünya gündemindeki IŞİD şiddeti, makalelere yansıdı. İslâm’ın rahmet dîni olduğunun kaynaklardaki ve tarihteki misalleri ortaya kondu. Meselenin bir başka yönü olan, İslâm’ı rahmet dîni olarak takdim ederken, terbiyenin gerektirdiği ciddiyet ve dik duruşu da kaybetmemenin altı çizildi. Kurban’a dair hikmet, incelik ve hakikatler hatırlatıldı.

Menkıbeleriyle Harputlu Musa Kâzım Efendi, helâl lokma dikkati ve dünyayı bir devre mülk olarak görmenin psikolojik faydaları dergimizde derlenmiş çiçeklerden bir demet…

Şiirlerde de, şiddeti tel’in ve rahmet çağrısı hâkim. Bayramınızı en güzel dileklerle tebrik eden mısralar var.

Yüzakıyla…