MES’ÛLÜZ…

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Yaradan’ı tanı, Hakk’ı unutma;
Allâh’ı unutan dilden mes’ûlüz…
Helâl rızıktan ye, haramı yutma;
Harama uzanan, elden mes’ûlüz…

Hile katma asla yaptığın işe,
Ölçüyü kaçırma, insanca yaşa!
Çünkü hak edilen iş, gelir başa,
Başımıza gelen hâlden mes’ûlüz…

Nankör çatısının altında kalma!
Hiç kimsenin asla âhını alma!
Kin atına binip nefretle dolma;
Fırtınaya dönen yelden mes’ûlüz…

Sabır ile bekle, aşkla kavuştur,
Sevgi ateşini sen de alıştır.
Emâneti koru, Hakk’a ulaştır,
Hakk’a ulaşmayan puldan mes’ûlüz…

Hoşgörü çarkını aşk ile döndür,
Yanan yüreklerin hârını söndür.
Öksüzü, yetimi sen de sevindir,
Sevinmeyen her bir gülden mes’ûlüz…

Bazı insanımız; sokakta kışlar,
Yorganı gökyüzü, yatağı taşlar,
Taşlara dökülür, gözünden yaşlar,
Garibin düştüğü zülden mes’ûlüz…

Nesiller yetiştir, gül gibi olsun,
Meyveye dönüşen dal gibi olsun.
Arslan Ahmet dili, bal gibi olsun,
Aşa ağu katan dilden mes’ûlüz…