MÜSLÜMANSAN MES’ULSÜN!

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Mes’ûliyet, geniş ve insan varlığını ilgilendiren bir kavram. Tek başına yaşaması zor olan insan, ister istemez sorumluluk duygusuna sahip olmak zorundadır. Cenâb-ı Hakk’ın kodlamasına göre insan; toplumda bir yeri, bir duruşu olan varlıktır. Bir insan; farz-ı muhal, tek başına bir ormanda dahî yaşasa, onun da bir sorumluluğu vardır. Yaşadığı ormandaki diğer varlıklara karşı mes’ûliyeti vardır. […]

Continue reading »

MES’ÛLÜZ…

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com Yaradan’ı tanı, Hakk’ı unutma; Allâh’ı unutan dilden mes’ûlüz… Helâl rızıktan ye, haramı yutma; Harama uzanan, elden mes’ûlüz… Hile katma asla yaptığın işe, Ölçüyü kaçırma, insanca yaşa! Çünkü hak edilen iş, gelir başa, Başımıza gelen hâlden mes’ûlüz… Nankör çatısının altında kalma! Hiç kimsenin asla âhını alma! Kin atına binip nefretle dolma; Fırtınaya dönen yelden mes’ûlüz… Sabır […]

Continue reading »