ÇOBANLIK MES’ÛLİYETİ

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Biz bendine sığmayan bir ümmetiz, Her birimiz Fırat, Keban olmalı! Son saâdet asrına hep hasretiz, Her adımda hakça taban olmalı… Büyük-küçük dîni için hevesli, Hep Hamza yürekli, Dâvûdî sesli, Bizi temsil eden bir Âsım nesli, Örnek alacağın baban olmalı… Gel yeniden su verelim çeliğe, Saltanata destek, kılıçla eğe, Tekrar aday isek halîfeliğe, Bütün âlem […]