Arap Şiirinden Tercümelerle Câhiliyye Hayatından Kesitler -14-

Harun ÖĞMÜŞ

Kabîsa b. en-Nasrânî’den;

هَـــاجِـــرَتِـــي يَــا بِـــنْـــتَ آلِ سَــعْــدٍ
جَـــهِــلْــتِ مِـــنْ عِـــنَـــانِـــهِ الْـمُـمْتَــدِّ
إِذَا جِـــيَــادُ الْـخَــيْلِ جَـاءَتْ تَــرْدِي
أَأَنْ حَـــلَـــبْـــتُ لِـــقْـــحَـــةً لِــلْــوَرْدِ
وَنَـــظَـــرِي فِــــي عِـــطْـــفِـــهِ الْأَلَــدِّ
مَــمْــلُـــوءَةً مِــنْ غَــضَـبٍ وَحَــرْدِ

Sa‘diyye, sevgilim! Niye terk eyledin beni?
Süt sağdığım için kır atım Verd’e, öyle mi?

Bilmez misin ki boynu nasıl muhteşem onun,
Hayrân olup nasıl bakarım ben uzun uzun…

Bilhassa soylu atları gördüm mü dörtnala,
Geldiklerinde karşıma kızgın ve hırsla…

_____________________
Bkz. Harun ÖĞMÜŞ, Câhiliyye Döneminde Araplar -Câhiliyye Şiirine Göre İslâm Öncesi Arap Toplumu ve Kur’ân’ın Getirdiği Değişim- İstanbul, İz Yayıncılık, 2013, s. 171.

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün