ÖLÜYOR!..

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Meydana inerdi nice dernekler,
Desem ki; «Şurda bir hayvan ölüyor!»
Trene bakıyor sanki inekler;
İnsan(!) zulmediyor insan ölüyor!..

İnsan haklarına övgü yazanlar,
Zulme, haksızlığa mezar kazanlar,
Sazı mı kırıldı, sustu ozanlar;
Diller söylemiyor vicdan ölüyor!..

Kimi, sokaklarda oyun peşinde,
Kimisi evinde sofra başında,
Kundakta, kucakta, sabî yaşında;
Her köşede masum bir can ölüyor!..

Uzaklarda unutuldu Türkistan,
Ateş kuyusunda yandı Arakan,
Suriye, Filistin hâlen kan revan,
Tüm dünyada ehl-i îmân ölüyor!..

Kâfir azap olup inerken başa,
Bir tarafta düşmüş kardaş kardaşa,
Kimi gafil aktör, kimisi maşa;
Dimağ durdu; akıl, iz‘an ölüyor!..

Kul Hakkı der: Şu gerçeği gör artık!
Kardeş isek, başı başa ver artık!
Bu gafleti taşıyamaz yer artık!
Bir sor: «Neden hep müslüman ölüyor?»