NASİHAT-NÂME

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com

-Nasibi olanlara-

Söz gümüşse sükût altın, susmasını bilmek gerek.
Sen gülerken, ağlayanın gözyaşını silmek gerek.
Sakın ola «ben»lik gütme, nefis attır dizgin ister,
Karın doyar gözler doymaz, ekmeğini dilmek gerek.

Hiç kimseye duyma nefret, nefret kemirir insanı,
Bil ki tatlı söz, çıkarır deliğinden kör yılanı,
Ne kurtarır biraz düşün, ahla bedduâ alanı;
Kabrinde rahat istersen, âh almadan ölmek gerek.

«Huzûruma kul hakkıyla gelme!» diyor yüce Rabbim,
Bu fermâna boş verip de; «Müslümanım ben!» diyen kim?
Yetim malı yemek illet, çâre bulmaz Lokman Hekim;
Sağlık diler isen elbet, îmâna da gelmek gerek.

Her nimete şükür gerek, isyana kapılma sakın,
Eli uzunlardan olma, hırsızlara durma yakın,
Ziynet diye gerdanına ar ile nâmusu takın;
Bu dünyada gülmek yetmez, âhirette gülmek gerek.

Ne söylesen boşa gider, Seferî uzatma sözü,
Doğruları nasıl görsün, körse eğer gönül gözü,
Eğri daldan değnek olmaz, doğruluktur sözün özü;
Hedefe ulaşmak için, kalkanları delmek gerek.