BOZULAN TOPLUM

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com

Azalınca dinden alınan hisse,
Şaşkınlar içine yazdılar bizi.
Varlığa aldanıp uyunca nefse,
Gösteriş aşkıyla bozdular bizi.

Kötüyle dost olan kapar huyundan,
Gençlik kaldırmıyor başı oyundan,
Farkımız kalmadı uysal koyundan,
Ekranın önüne dizdiler bizi.

Diziyle kurdular yuvaya tuzak,
Haramı süsleyip gösterdiler ak,
Nice mesut eşler yaşıyor firak,
Bağları koparıp çözdüler bizi.

Revâ mı kadına yapılan şiddet?
Küçücük yavruya insafsız vahşet,
Ülkemde kol gezer sayısız dehşet,
Zalimler yürekten üzdüler bizi.

Mâzîyi anarak dönmedik öze,
Asrîleşip girmek istedik göze,
Bizden başka ahbap olmadı bize,
Benliği yok edip çizdiler bizi.

Varoğlu, ne kötü şimdiki zaman,
Uyanmak gerekir derin uykudan,
Aslına yeniden dön ey müslüman!
Zayıf noktamızdan sezdiler bizi.

7 Mayıs 2014, Vezirköprü