«HAYIRDA YARIŞIN!»

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Âlemde her varlık düzen içinde,
Sanki birbiriyle yarış efendim!
Elbette bulunur «üzen» içinde;
Önce kendin ile barış efendim!

Bunca yaratılan boşuna sanma!
Dünyaya bağlanıp, düşüne kanma!
Günaha dalıp da nârına yanma!
Sonunda Mevlâ’ya varış efendim!

Aklına güvenip, acele etme!
Fikrini beğenip, inadın gütme!
Yanlış karar verip, ecele gitme!
Bir bilene danış, soruş efendim!

Milletin içinde örnek biri ol!
Her ne kötü ise, ondan berî ol!
Nefsin ne isterse reddet, geri ol!
Israr eder ise, vuruş efendim!

İnsanı hor görüp, tepeden bakma!
Gücünü gösterip, gönlünü yıkma!
Haksız bildiğine hiç arka çıkma!
Adâlet; «Hak için duruş» efendim!

İmrenip, kıskanma zengin varına,
Hiçbirinden eser kalmaz yarına…
Amel-i sâlihle sen bak kârına;
Orda geçmeyecek «kuruş» efendim!

«İlim seni korur en darda bile»
Her nerde olursan, en zorda bile.
Alırsan hisse var en kirde bile;
İrfan timsâline eriş efendim!

Yürek muhabbetle örülmüş kese…
Sevgini sebil et, dağıt herkese…
Niyazkâr’ım serde îman var ise;
Cennetin ehline karış efendim!

1 Ocak 2013