Kardeşlerin Yarışı

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Biz üç gün küs duramayız,
Küsmeyelim, barışalım,
Ferdî hayal kuramayız,
Cemiyete karışalım,
Kardeşlikte yarışalım…

Dostluklar bir bir tükendi,
Çağın fendi, bizi yendi,
Rakiplerden önce kendi,
Nefsimizle vuruşalım,
Kardeşlikte yarışalım…

Nerede kulluk hünerin?
Takvâdadır gerçek yerin!
Rabbimiz’in, Peygamber’in,
Rızâsına erişelim,
Kardeşlikte yarışalım…

Kābil nerde, Leheb hani?
Hırs olmasın yolda mâni!
Bir Gazâlî, bir Rabbânî,
Ashab gibi, görüşelim,
Kardeşlikte yarışalım…

Celil buluşalım Hak’ta,
Bir kazanç yok ayrılıkta,
Hayır yolda, insanlıkta,
Centilmence yarışalım,
Küsmeyelim, barışalım…