TADAN BİLİR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Herkes verir de telkini, ancak tadan bilir.
En zirvenin de fevkini ancak tadan bilir.

Târîfe sığmıyormuş o eşsiz müşâhede;
Rûhun kanatlı şevkini ancak tadan bilir.

Kalbin; cihânı, cenneti, her vârı terk edip,
En sonda terki terkini ancak tadan bilir.

Hakk’ın; yolunda bir adım atmış velî kulu,
Refref hızıyla sevkini ancak tadan bilir…

Sen tatmadın o lezzeti Tâlî, nakildesin,
Aşkın o haz ve zevkini ancak tadan bilir.

Dil anlatır, muhayyile söyler, gözün görür;
Lâkin o son sabahkini ancak tadan bilir.

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün