BU DERGÂHA!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Nefsi, çile tezgâhına,
Serip de gel bu dergâha!..
Kor hasreti, ney âhına,
Karıp da gel bu dergâha!..

Yûsuf’tan al ar, hayâyı;
Halvette bul öz mayayı!..
Musa ile bir deryâyı,
Yarıp da gel bu dergâha!..

Kul neylesin şânı, ünü?
Bir hilkatte gör en önü!..
Halil gibi Ay’ı, Gün’ü,
Sorup da gel bu dergâha!..

Gir bir ömrün ıslāhına;
Kol kanat ol felâhına!..
Teni asrın çarmıhına;
Gerip de gel bu dergâha!..

Gönül düz tut, her iz‘ânı;
Secdede duy hoş irfânı!..
İsmail tek tatlı canı;
Verip de gel bu dergâha!..

Yan bu cehdin halâsına;
Sabret Eyyûb ihlâsına!..
Cânı bir «Gül» libâsına,
Sarıp da gel bu dergâha!..

3 Kasım 2013