ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -22-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

لَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ

“Eğer hicret olmasaydı ben ensardan biri olurdum.” (Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr, 2)

«Ben de ensardan olurdum, bana farz olmasa hicret.»
Ya muhâcirce tevekkül ya da ensardaki îsâr…
Biri Allâh’a sığınmak, biri Hak nâmına hizmet;
Ya muhâcir olacak kul, ya muhâcirlere ensar!..

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilâtün
(fâilâtün)