SON MERASİM

YAZAR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Kundağa sarılı bebek misali,
Bürünmüş kefene merhamet bekler.
Yerine gitmeye yoktur mecâli,
Eşinden-dostundan bir medet bekler.

Ölüm solgunluğu var yanaklarda,
Nice sır düğümlü mor dudaklarda,
Âhirete ait zor duraklarda,
Rahmet-i Rahman’dan bir rahmet bekler.

Aynı duruştadır paşası, eri,
Ayaklar bitişik yanda elleri,
Çıkacağı uzun, zorlu seferi,
Kolay eyleyecek inâyet bekler.

Bu son merasimin bestesi hüzün,
Kalplerden dökülür yaşları gözün,
İşte tam burdadır bitişi sözün,
Güzel sona varan nihayet bekler.

Yemeye, içmeye yok ihtiyacı,
Gıdası Kur’ân’dır, duâ ilâcı,
Helâllik isterken rahmet muhtacı,
Hakkında hüsn ile şahâdet bekler.

Kavmi ve kardeşi kaldı geride,
Mal-mülk çok uzakta, amel beride,
Herkesten kesilir ümitleri de,
Rahmet Nebîsi’nden bir zimmet bekler.

Onu uğurlarken ulu dîvâna,
Son bir vazifeyle ehl-i îmâna
Bağışlanıp ersin diye ğufrâna,
Namaza duracak bir ümmet bekler.