SAÂDETHÂNEM

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

Eller hünerlidir, diller duâlı,
Dostluklar kol gezer gönül yurdumda.
Gözler süzüm süzüm, bakış mânâlı,
Yürek aşkı sezer gönül yurdumda.

Buralarda nefret, haset görünmez,
Düşmanlık üç günden fazla barınmaz,
Kimse ömrü billâh yerde sürünmez,
Fakir aczi ezer gönül yurdumda.

Engin yüreklerde duygular kanat,
Tevekkülle içten yaşanır hayat,
Sonsuzluk sevdası en büyük sanat,
Hayat tesbih dizer gönül yurdumda.

Güneş erken doğar, tüter ocaklar,
Seherde gül açar günü kucaklar,
Her şafak bir başka umudu saklar,
Kalpler berat yazar gönül yurdumda.

Tomurcuk gülümser incecik dalda,
Bin zahmet, hikmetle buluşur balda,
Günbeyli sabrını sınar bu yolda,
Ufukları çizer gönül yurdumda.