ARAP ŞİİRİNDEN TERCÜMELERLE CÂHİLİYYE HAYATINDAN KESİTLER -2-

Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Araplar, maktulün mutlaka öcünü almak isterler ve diyet almayı ar kabul ederlerdi. Hureys bin Zeyd el-Hayl, amca oğlunu öldüren Ebû Süfyan adındaki kişiden öç alışı hakkında şöyle diyor:

ألاَ بَكرَ النَّـــــــــــــاعِيِ بأوْسِ بنِ خَــــــــــــــالِدٍ
فإِنْ يَقْتُــــــــلُوا بِالْغَـــــــدْرِ أوْســــــاً فإِنَّنِـــــــــــي
فَلاَ تَجـــــــــــــــزَعِي يَا أُمَّ أوْسٍ فإِنّـَـــــــــــــــــــهُ
قَتَـــــــلْنا بِقَتْـــــلاَنا مِنَ الْقَــــــــوْمِ عُصْبَـــــــــــــةً
وَلَوْلاَ الأَسَى ما عِشْتُ في النَّاسِ ساعَةً

أخِي الشَّتْوَةِ الْغَبْرَاءِ وَالزَّمَنِ الْمَحْلِ
تَرَكْـــــتُ أبَا سُفْيــــانَ مُلْتـــــــزِمَ الرَّحْلِ
تُصِيبُ الْمَنَايَا كلَّ حَافٍ وَذي نَعْــــلِ
كِراماً ولَمْ نأْكُلْ بِهِمْ حَشَـــفَ النَّخْل
وَلكِنْ إذَا ما شِئْـــــــتُ جاوَبني مِثْـــلي

Ulaştı öldüğü Evs İbn-i Hâlid’in, amanın!
Kurak giden kara kışlarda pek cömert olanın!

Evet, o merdi ihânetle ettiler kurban,
Fakat elimde o an verdi can Ebû Süfyan.

Ey Ümm-i Evs! Yeter gayri, sızlanıp durma!
Ölüm, fakir ya da zengin demez, gelir adama!

Biz Evs’e karşılık öldürdük onların çoğunu,
Diyet alıp yemedik, âr olurdu çünkü sonu.

Bir an dahî yaşamazdım üzüntüden lâkin,
Şükür ki hüznümü emsâlim eyliyor teskin.

vezni: mefâilün / feilâtün / mefâilün / feilün
(fa‘lün)
________
Bkz. Harun ÖĞMÜŞ, Câhiliyye Döneminde Araplar -Câhiliyye Şiirine Göre İslâm Öncesi Arap Toplumu ve Kur’ân’ın Getirdiği Değişim- İstanbul, İz Yayıncılık, 2013, s. 337