OLMUŞUM!..

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Kadir Mevlâ’m has mayada,
Nefhan ile fark olmuşum!..
Gönül denen bir deryada,
Bu sevdâya gark olmuşum!..

Arz, yeşerir yüreğimde;
Arş, yükselir dileğimde!..
Gam elenen eleğimde,
Yedi nefse çark olmuşum!..

Rahmetin mi yer, gök, deniz?
Sen’siz değil bu yol, bu iz!..
Garip kulum, aklım âciz;
Bir kulluğa terk olmuşum!..

Aşk odunda düştüm cana,
Gül devşirdim dört bir yana!..
Ney misâli yana yana,
Bir âleme renk olmuşum!..

El duyar mı bu âhımı?
Hüzün sarmış dergâhımı!..
Ver ne olur felâhımı,
Bu gurbete sevk olmuşum!..

Her günümde hasretin var,
Hidâyetin, hikmetin var!..
Ne tükenmez nimetin var?
İki ömre denk olmuşum!..

9 Nisan 2013