KIT‘A

ŞAİR : Memduh CUMHUR memduh47@hotmail.com

Ferhâd’ı bekleyen yüce dağlardan akseder,
Engin denizlerin, deli rüzgârların sesi.
Senden söz etmek istediğim an, gelir dile;
Bir ömre sığmayan heyecânın hikâyesi…

vezni: mef’ûlü / fâilâtü / mefâîlü / fâilün