GARDAŞLIK ÇAĞRISI

ŞAİR : Hakkı ŞENER hakki_0111@hotmail.com

Seksen bir vilâyet, bütün bir ülke,
Bulunur mu bunun ötesi gardaş?
Birlik-beraberlik dönülmez ilke,
Var mı bu sözümün hatası gardaş?

Kuzey-güney, doğu-batı bizimdir.
Ay yıldız nakışlı çatı bizimdir.
Şanlı mâzî mutlu âtî bizimdir
Birdir bestemizin notası gardaş!

Seviniriz al bayrağın alıyla,
Bürünürüz Anadolu şalıyla,
Besleniriz yaylaların balıyla,
Bizimdir kovanı, çıtası gardaş!

Bahçelerde renk renk açar gülümüz,
Bülbüllerin nağmesidir dilimiz,
Birbirine ayna tutar hâlimiz,
Birdir hepimizin atası gardaş!

Halay, horon, zeybek, karşılama, bar…
Davul, zurna, sipsi, tulum, divan, tar…
Dinle, cümlesinde bizden nağme var.
Yüksektir birliğin çıtası gardaş!

Uyan bu gafletten düşün ürper de,
Seyreyle gerçeği açılsın perde,
Dedemiz yan yana yatar siperde,
Birdir hepimizin potası gardaş!

Kıbleye döneriz yönümüz aynı,
Kitabımız aynı, dînimiz aynı,
Et-tırnak olmuşuz dünümüz aynı,
Bizi kimler ayrı tutası gardaş!

Hakkı der; söylesin bilenlerimiz,
Birleşsin ileri gelenlerimiz,
Aynı yere gider ölenlerimiz,
Yan yana yatıyor mevtâsı gardaş!