DERTLİ MEFTÛN

ŞAİR : Halil OZAN halil_ozanbr@hotmail.com

Dert konmuş doğuştan kundak bağıma,
Anamın ak sütü bile dokunmuş…
Hoyrat bir kucakta boş kulağıma
En hazin makamda ezan okunmuş…

Bahtıma ne çıksa huzur zarında,
Ezelden asmışım zihin darında,
Aklım sancıların loş duvarında,
Bir sûret nakşetmiş, ondan sakınmış…

Umuda dökülmüş katran ve zehir,
Dertlerim han olmuş çare muhâcir,
Nasibim bağlanmış çözmez ekâbir,
Dimağım kurumuş, gönlüm yakınmış…

Çile deryasına dipten dalmışım,
Huzurdan boşalıp kahır dolmuşum,
Ebedî tûfâna meftûn olmuşum,
Gözlerim her yanda ona bakınmış…