98. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız,

Bahar geldi.

Cemre cemre ısınan hava, su ve topraktan; şimdi lâle ve sümbül fışkıracak. Hayata can gelecek.

Mevsimlerin şâhı bahar, çiçeklerin şâhı gül…

Güle bu üstün mevkii veren bir özelliğine, Şehîd-i Aşk Muhammed Es‘ad Erbilî Hazretleri dikkatimizi çekmekte:

“Gül yaprağının her noktasında güle kıymet ve güzelliğini veren aynı râyiha mevcut. Gül, her zerresiyle gül…”

Enbiyâ’nın Şâhı, Mevcûdâtın Mefhari, Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- de bir bahar günü dünyamızı teşrif edip gülistan eyledi. O’nun da ömür defterinin her yaprağı, hayat kitabının her sahifesi ve her safhası ilâhî muhabbet ve mârifet rûhuyla, gül-i gülzâr-ı nübüvvet râyihasıyla dopdoluydu.

Mübârek sözleri, kelime kelime kaydedildi. Hepsi sıdk ve emânet rûhuyla tertemiz, en nezih sâfî hakikat…

Mübârek hayatı, sahne sahne kitaplaştı. Hepsi; insanlığın, iyiliğin, hayrın zirvesi, Hakk’a kulluğun kemâli, Kur’ân’ın hayata tam olarak yansıtılmış hâli…

İnsanlık ve müslümanlığımızın kılavuzu da o hayatta…

Hayatımızın istisnâsız her köşesini, ömür defterimizin istisnâsız her yaprağını, O Mübârek Gül’ün râyihasıyla hemhâl edebildiğimiz nisbette, insanlığın kemâline ve kulluğumuzun Hak katındaki kabulüne vâsıl olabiliriz.

O’NU ANLAMAK bu sebeple çok mühim… O’nu okumak, O’nun hayatını öğrenmek, O’nun hadîs-i şeriflerini, nurlu sîretini tahsil etmek zarurî…

Geçtiğimiz yıl alınan isabetli bir kararla okullarda Kâinâtın Fahr-i Ebedîsi -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in hayatı, seçmeli ders oldu. Halkımız bu derse büyük teveccüh gösterdi. Ülkemizde imam-hatipler, ilâhiyatlar elhamdülillâh çoğaldı. Fakat kemmiyet için duyduğumuz bu memnuniyeti, keyfiyet için söylemek mümkün değil.

Çünkü O’nu Anlamak, kuru bir akıl, saplantılı bir mantık ile mümkün değil. O’nu, en iyi anlayanlar gibi, ashâb-ı kiram gibi anlamalı… Yani aşk ile…

Genel Yayın Yönetmenimiz M. Ali EŞMELİ; O’nu ashâb-ı kiram gibi aşk ile anlayanları başyazıda, O’nu idrâk edemeyen aşktan nasipsiz Dırar ve zarar ehlini de Eğitim Notları’nda anlattı.

Muhterem Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi;

«Mârifetin Zirvesi Muhabbetin Rehberi FAHR-İ KÂİNAT j EFENDİMİZ» başlıklı makalesinde, O’nun ne büyük bir nimet olduğunu idrak ve O’na muhabbetin ehemmiyetini kaleme aldı.

«Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri» köşesinde ise Peygamber Efendimiz’e muhabbetin mîzânı ve muhasebesini hatırlattı.

Yazarlarımız; Efendimiz’i aşk ile anlama, Kur’ân ile anlama, tanıma ve sevme ve O’na tâbî olma ufkunu şiirlerle, yazılarla işlediler. Güzel bir dosya daha ortaya çıktı.

Günlere, haftalara sığmayan Kutlu Doğum mevsimi, Yüzakı’mızın yayınlarına da bereket oldu.

Programlarda, promosyon ve hediye çalışmalarında değerlendirilebilecek, son derece uygun kampanya fiyatlı bir seri:

Kutlu Doğum Serisi…

Serinin ilk kitabı;

Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi’nin kaleminden; Hidâyet Güneşi…

Sadece Nisanları değil; her günü, her ânı Efendimiz olan, aşk-ı Muhammedî ile dolan bir ömür dileğiyle…

Yüzakıyla…