İSTANBUL

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Haçın gölgesinde, Bizans elinde,
Asırlar boyunca kaldın İstanbul…
Küfrün ikliminde, şirkin yelinde,
Hüznünden sarardın, soldun İstanbul…

Allah Rasûlü’nün tek bir müjdesi,
Kıldı seni yeryüzünün gözdesi,
Fethin heyecanı sardı herkesi,
Ümmet için hedef oldun İstanbul…

Nice hayal suya düştü koyunda,
Nice mü’min şehid oldu kıyında,
Bin dört yüz elli üç Mayıs ayında,
Fatih’in fethiyle güldün İstanbul…

Sultanlar, mimarlar verdi el ele,
Birçok şâheserle döndün bir güle,
Süleymaniye’yle, Sultan Ahmet’le,
Gerçek değerini buldun İstanbul…

Minarelerinde ezan dinmesin,
Bayrağımız surlarından inmesin,
Ufkundaki İslâm nûru sönmesin,
Çünkü sen hep İslambol’dun İstanbul…

3 Nisan 2013