GÖNÜL DENEN BİR KÂBE’DE…

ŞAİR : Rıfat ARAZ rifat_araz@yahoo.com

Gönül, hoş bak «Gül» hâline;
Usûl, erkân, yol ne güzel!..
Ömrü, vuslât sahiline,
Alıp giden sal ne güzel!..

Musa gibi yar deryayı;
Tevhîd ile çal mayayı!..
Harun gibi bir sevdayı,
Tebliğ eden dil ne güzel!..

Nur Dağı’na sor esrârı;
Gül hüznüne sar efkârı!..
Hak’tan gelen her bir vârı,
Halka veren el ne güzel!..

Gel ölmeden gör ölümü;
Ehl-i Kehf’le ver hükümü!..
Hilkati bil, aç düğümü;
Su, od, toprak, yel ne güzel!..

Nefsin nerde, ne heveste?
Bilâl’i duy, içli seste!..
Mesih gibi her nefeste,
Dost’a ağan «Kul» ne güzel!..

Can neylesin bu beldede?
Mîrâc’ım var her secdede!..
Gönül denen bir Kâbe’de,
Rahmet olan «Gül» ne güzel!..