HİCRET

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g023@hotmail.com>

Habîbullâh’ı saran kol ağlar hicretine.
Sürâka’ya iz veren yol ağlar hicretine.

Rasûlullah nezdinde tüm insanlığa şâmil,
«İkra’!» emrine mâtuf dil ağlar hicretine.

Ayrılınca doğduğu, büyüdüğü şehirden,
Köy, kasaba, mahalle, il ağlar hicretine.

Yıllar önce Addas’ın şahâdetine şahit,
Tâif’te yaslandığı dal ağlar hicretine.

Bağbanlar boynu bükük, gülistanlar vîrâne,
Bülbül feryat figanda, gül ağlar hicretine.

Hazret-i Peygamber’in îmâna davetine,
Sükûtu ikrar bilen lâl ağlar hicretine

Mekke sokaklarında zulmün mağduru canlar,
Kimsesiz, öksüz, yetim, dul ağlar hicretine.

O’nun tilâvetiyle Kur’ân’la şereflenen,
Saat, saniye, zaman, yıl ağlar hicretine.

Gün olup avdetini bekleyen gönüllerde,
Sevgi, şefkat, merhamet bol ağlar hicretine.

Fahr-i Kâinat ile Ebûbekr’in kaldığı,
Mağaradaki sırlı hâl ağlar hicretine.

Şam’da iken yolunu bekleyen Hatice’ye,
Kokusunu getiren yel ağlar hicretine

Bir kıtlık mevsiminde duâya durduğunda,
Ebû Kubeys’e yağan sel ağlar hicretine.

Yesrib yolcularının susuzluktan kurumuş
Dudaklarına hasret Nil ağlar hicretine.

Gidişiyle yas tutar, dağ, tepe, ova, bayır,
Canlı, cansız nebâtat, çöl ağlar hicretine.

Tâ ezelden ebede Habîb-i Kibriyâ’nın,
Teşrifini bekleyen kul ağlar hicretine.