BİR GÜL’ÜN HATIRINA

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com

Rabbim; “Levlâke levlâk,
Lemâ halâktü’l-eflâk!”
Diye bu âlemleri,
Bir Gül’ün hatırına;
Yaratmış, ibretle bak…

O Kul, «Ne güzel kul!»dur…
Yolu en güzel yoldur…
Bir Gül’ün hatırına;
Rahmân, Rahîm Allâh’ın,
Lutfu, keremi boldur…

Irmaklar akıyorsa,
Bülbüller şakıyorsa,
Ve özünde bal olan,
Çiçekler kokuyorsa,
Bir Gül’ün hatırına;

Yandı kavruldu sînem,
Gözümde gülmedi nem,
Bir Gül’ün hatırına;
Dört mevsim Gül kokuyor,
Gül Mekke’m, Gül Medine’m…

Gül demeti sahâbe,
Eder Hakk’a inâbe,
Bir Gül’ün hatırına;
Mescid-i Aksâ iken,
Kıblemiz oldu Kâbe…

Âşıklar «od»a düşer,
Güzel yâr, «yâd»a düşer…
Bir Gül’ün hatırına;
Güvercin; «Hû» çekerken,
Bülbül feryâda düşer…

Dinsin acı, ızdırab,
Diye murâd etti Rab…
Bir Gül’ün hatırına;
Tam yirmi üç senede,
İndi Kur’ân son kitab…

Âciz kulum nihayet,
Şükür var, yok şikâyet…
Bir Gül’ün hatırına;
Mekke’ye, Medine’ye,
Nur yağar âyet âyet…

Ezan ilâhî beste,
Kurtuluş var o seste…
Bir Gül’ün hatırına;
Bir tevhid, bir şahâdet,
Nasip et son nefeste…