HER İNSANA ÖRNEK O!..

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

Örneklikte emsâli yok, örnek al sen Habîbi,
Hakk’ın seçip gönderdiği, bu cihana örnek O!..
Kâmil insan olmak için eğer varsa nasîbi,
Türlü hâl ve makamdaki, her insana örnek O!..

Eğer ki sen hasbelkader; boynu bükük, yetimsen,
Annen-baban vefat etmiş; yok ise kimin, kimsen,
Nur yetime baktığında teselli bulursun sen,
Öksüzlere, yetimlere, garibana örnek O!..

Nasıl olmalı bir gencin hayâsı ve iffeti,
Ne şekilde korumalı, fıtrattaki safveti,
Büyüklerine hürmeti, küçüğüne re’feti,
Hâli ile tavrı ile her civâna örnek O!..

Eğer sen bir çoban olsan sürülerin başında,
Ya bir ticaret erbabı, helâl rızkın peşinde,
Mutlak sana ışık vardır, tuttuğun her işinde,
Bir çiftçiye, bir tüccara, bir çobana örnek O!..

Hangi ulvî terbiyeyle yuva olur gülistan,
Muhabbette ve vefâda nasıl yazılır destan?
Takvâ elbisesi orda kıymetli her libastan,
Gülden nesil yetiştiren bahçıvana örnek O!..

Sevr gününde teskin eden Ebûbekr’i O idi,
Sıddîk’ına telkin eden hafî zikri O idi,
Talim eden maiyetle Hakk’ı, fikri O idi,
Tasavvufun şahlarına hâcegâna örnek O!..

Bütün ilim dallarında O’ndan başlar silsile,
O’nun ilmi aktarılır nesillerden nesile,
Muhabbete, mârifete; O en güzel vesile,
Âlimlere, sâlihlere, ârifâna örnek O!..

Eğer Hakk’ın tebliğinde kaldıysan tek başına,
Hedef olsan; cehâletin mızrağına, taşına,
Hayatına kastedilse, darbe alsan dişine,
Korku nedir hiç bilmeyen kahramana örnek O!..

Eğer Rabbin yardımıyla olmuş isen muzaffer,
Tepelemişsen düşmanı, gülmüşse sana zafer,
Tevâzuu O’ndan öğren, sanki adsız bir nefer,
Kulluğunu unutmayan kumandana örnek O!..

İlâhî takdir gereği, devlet nasipse sana,
O’ndan öğren şefkat ile davranışı teb’ana,
O en güzel nümûnedir merhamete, ihsana,
Adâletli, merhametli her sultana örnek O!..

Onda misalin güzeli, sehâvete varlıkta,
Zorluklara tahammülde sabretmeye darlıkta,
Eşiğine erilemez O’nun fedâkârlıkta,
Sabrı ile şükrü ile müslümana örnek O!..

Hayatını, hayatıyla mîzân eyle, karar ver,
Bulunamaz O’ndan güzel ne bir mürşid, ne rehber,
Güzel ahlâk zirvesiydi, O şefkatli Peygamber,
Eğer örnek arıyorsan, işte sana örnek O!..