BOLU GÜZELLEMESİ…

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de

Tatmayanlar anlayamaz, bilemez,
Ne yamanmış ayrılığın, hasretin…
Yad ellerde istese de gülemez,
Vakti gelsin, evlâtlara davetin!..

Mest olurum havasından, suyundan…
Bu yiğitler Oğuzların soyundan,
Kayı, Avşar, Salur, Kınık boyundan,
Temel taşı ebed-müddet devletin…

Gölcük, Abant gölleri var Bolu’nun,
Kendine has gülleri var Bolu’nun,
Sisten, buzdan tülleri var Bolu’nun,
Hani nerde keşfetmeye gayretin?..

Yedi iklim dört köşede nidası,
Mor dağlara Köroğlu’nun sevdası,
Destan olmuş Kırat’ının edası,
Ölümüne mertlik koksun niyetin!..

El bağlasın pehlivanlar çayırda,
Hep kazandı yarışanlar hayırda,
Fakirleri, garipleri kayır da,
Dalgalansın gönüllerde İzzet’in…

Yaylaları ömre sefâ Bolu’nun,
Çiçekleri derde şifâ Bolu’nun,
Toprağında ahde vefâ Bolu’nun,
Çınarıyız geleneğin, âdetin…

Akşeyh’imin gözlerinde gördüğüm,
Ümmü Kemal tekkesinde sorduğum,
İdrakimde bu nasıl bir kördüğüm?
Hikmeti var halk içinde halvetin…

Kartalkaya bulutlara seslenir,
Esentepe gelin gibi süslenir,
Minareler, şadırvanlar hislenir,
Ne söylüyor kitâbede âyetin?..

Düşlerimde bakışları Bolu’nun,
Bir deli tay yokuşları Bolu’nun,
Mâverâdan nakışları Bolu’nun,
Niye bilmem şaşkınlığın, hayretin?..

Yeşil renkli ışık saçan inciyiz,
Yitiğini doğuracak sancıyız,
İki başkent arasında hancıyız,
Düğün olsun, bayram olsun avdetin…

Ustaların ellerinde fark varmış,
Hakk’ı anar, sevgisini koyarmış,
İnsan önce güler yüzle doyarmış,
Bu memleket son durağı lezzetin…

Bir tepeden seyrine dal Bolu’nun,
Yazı türkü, kışı masal Bolu’nun,
Bilirseniz ekmeği bal Bolu’nun,
Kök saldığın ocağında kıymetin…

Söz mecliste muammâya duranda,
Dertli sazın tellerine vuranda,
Ey Figanî ateş mi var şuranda?
Âşıkların imtihanı çok çetin…

Yâr uğruna kayaları delmişiz,
Sılamızı candan aziz bilmişiz,
Bir hoş sedâ bırakmaya gelmişiz,
Adı kalsın dudaklarda Servet’in…