HAYALLER

Harun ÖĞMÜŞ

Mahrûm olarak düş gibi ihsânı bol elden,
Mümkün mü hayâtın bu kadar cevrini çekmek?
Mümkün mü o olmazsa ümitlerle emelden,
Dünyâyı yıkıp yepyeni dünyâları dikmek?

Hülyâya nasıl, hangi güç eyler ki tahakküm?
Bir kuş gibi hürriyyeti var hamlelerinde,
Ben her ne kadar Konya’da olsam bile gönlüm,
İstanbul’un en çarpıcı, en gözde yerinde…

vezni: mef’ûlü / mefâîlü / mefâîlü / feûlün