DÖRTLÜKLER

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

SEVDA YOLU

Gönül, mutlu olmayı nice esrarda bulur,
Muhabbet örgüsünde sözü ısrarda bulur…
Bulut yüklü gözlerim teselli sığınağı,
Bilirim aklı olan aşkı ikrarda bulur…

SÖZÜN HİKMETİ

Tebessümler gidince yüzlerde nun tükendi,
Değişince bakışlar, aşkta Mecnun tükendi.
Söyleyenler söyledi en kutlu kelâmları,
Kulak verilmeyince, sözde efsun tükendi.

GÖZÜMÜZ YOLDA KALDI

Yüce dağlar yerinde, yeni Ferhatlar gelsin!
Köroğlu’yla beraber en yüğrük atlar gelsin!
Sevda defterlerinden siliniyor adımız,
Sevgiyi anlatacak yeni sanatlar gelsin!

UMUT DÜNYASI

Dünyaya umut veren kutlu sözümüz vardı,
Dumanı tütmese de heyhat közümüz vardı,
Kalplerde dinmez sızı, yürekte yangın olsa,
Sızıya merhem olan gönül gözümüz vardı.

YENİDEN DOĞUŞ

Tez kuşanıp yeniden kaybolan gayretleri,
Hayrete düşürelim mecalsiz hayretleri.
Ol kudretin eliyle çepeçevre kuşatıp,
Yeşertelim gün be gün en taze kuvvetleri.

İÇE BAKIŞ

Kirpiklerim su döker aynadaki yüzüme;
Hüznümün hikâyesi özdeş olur özüme…
Temmuzda kar umardı, sabır timsâli gönlüm,
Son gürlüğü beklerken bulut iner gözüme.