BİR GÖNÜL…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -Bir Gönül Derneği’ne- Bir gönül al ki hacc-ı ekber ola… Bir gönül bul, Sırat’ta rehber ola… Gönlü pâk eyle «mâsivallah»tan; Nûr-i Rahman’la nurlu cevher ola… Kişi en sevdiğiyle gönlünde, Müşterek, müttefik, berâber ola… Aynadır bir gönül, cilâsı da aşk, Her gönül, kıblesiyle benzer ola… Bir gönül benzesin Ebûbekir’e… Ömer, Osman, Aliyy-i Hayder ola… Bir […]

Continue reading »