SANA GELDİK EY RASÛL!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

Davet ettin o mübârek Ravza’na,
Günahlarla Sana geldik ey Rasûl!
Sonsuz senâ, haccı bize yazana,
Günahlarla Sana geldik ey Rasûl!

Affet bizi uymadıysak sünnete,
Şefaat kıl bu isyankâr ümmete,
Her birimiz muhtaç bin bir himmete,
Günahlarla Sana geldik ey Rasûl!

Bunca zaman, ömrü heder eyledik,
Nefse uyup arsız kelâm söyledik,
Hamd dururken feryat-figan eyledik,
Günahlarla Sana geldik ey Rasûl!

Terk edersen yol bulmamız güç olur,
Tanımazsan şu hâlimiz nic’olur?
Ümmet sayman başımıza taç olur,
Günahlarla Sana geldik ey Rasûl!

Doyulmaz ki cemâline bakmaya,
İzin verme mescidinden çıkmaya,
Bir od saldın gönlümüzde yakmaya,
Günahlarla Sana geldik ey Rasûl!

Kefil ol ki bağışlasın ol Yezdan,
Vuslatını yeğlemişiz her hazdan,
Şüpheliyiz ettiğimiz niyazdan,
Günahlarla Sana geldik ey Rasûl!

Kereminle toparlansın ümmetin,
Hüküm sürsün ebediyyen sünnetin,
Şâhı Sen’sin dünyanın ve cennetin,
Günahlarla Sana geldik ey Rasûl!

Eyle bizi kırk vakitlik misafir,
Temizlensin kalbimizden günah, kir.
Allah ezel, Allah ebed, Allah bir.
Günahlarla Sana geldik ey Rasûl!

Doyamadık Sen’in ile sohbete,
Muhabbetin dâim canlarda tüte,
Erdir bizi emsalsiz saâdete;
Günahlarla Sana geldik ey Rasûl!

Nûrun sarmış on sekiz bin âlemi,
Hem Niyazkâr âciz hem de kalemi,
Şâd et gönlümüzü, dindir elemi;
Günahlarla Sana geldik ey Rasûl!

10 Ekim 2012, Medine