GAZEL

ŞAİR : Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com

Aşk alınır mal değil lutf ile ihsân ile…
İşte gönül vermiyor bülbüle gül cân ile…

Anlaşılan hissemiz buymuş ezelden bizim,
Eylemek olmaz nizâ kısmet-i Yezdân ile…

Görmüş olanlar senin zülf ile endâmını,
Eğlenemez bir dahî serv ile reyhân ile…

Hakk’a niyâz eyleyip yalvaralım dâimâ,
Can verelim son nefes dîn ile îmân ile…

Hâlini Hârun senin görmedeyim pek yaman,
Bilmiyorum n’eyledin nefs ile şeytân ile?..

vezni: müfteilün / fâilün – müfteilün / fâilün