YALVAR ALLÂH’A

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Yüce Dost’un huzûrunda diz çöküp,
Aç da ellerini yalvar Allâh’a!..
Aczini bilerek boynunu büküp,
Aç da ellerini yalvar Allâh’a!..

Duâ; ibâdetin, kulluğun özü,
Kur’ân’ın âyeti, Hâlık’ın sözü,
Mü’minin Mevlâ’ya yönelen yüzü,
Aç da ellerini yalvar Allâh’a!..

Duâ, belâlara karşı bir liman,
Günaha keffâret, kazâya kalkan,
Kulu, el-Mucîb’e kanatlandıran…
Aç da ellerini yalvar Allâh’a!..

Duâya Rahmân’a hamd ile başla,
Rasûl’e salât et, Arş’ı arala,
Yüreğinde umut, gözünde yaşla,
Aç da ellerini yalvar Allâh’a!…

Duâ et, rûhuna nurlar saçılsın,
Rahmet kapıları bir bir açılsın,
Böyle bir lütuftan neden kaçılsın?
Aç da ellerini yalvar Allâh’a!..

Ekim 2012