KAN İLE GÖZYAŞI AKIP DURUYOR

ŞAİR : Ahmet ARSLAN arslanahmet52@hotmail.com

Hâbil’le Kābil’in gününden beri,
Kan ile gözyaşı akıp duruyor…
Benliğin ateşi sarmış her yeri,
Alevi, dünyayı yakıp duruyor…

Gözümde ışığı gördü, kör etti.
Yaşamayı bana zalim zor etti.
Katletti yetmedi, yaktı, kor etti,
Seyreden yüzüme bakıp duruyor…

Şen olan yerleri ıssız bırakan,
Elsiz, ayaksız ve yüzsüz bırakan,
Garipleri yersiz-yurtsuz bırakan,
Mazlumun kanını döküp duruyor…

Kanlı tarihlere oluyor konu,
Okumayan nesil bilmiyor onu!
Verdiği azabın gelmiyor sonu,
Sîneme hançeri sokup duruyor…

Gözyaşını silmez, ağlatır zalim,
Garibe karalar bağlatır zalim,
Arslan Ahmet yakar, dağlatır zalim,
Yaradan’ı bilmez, yıkıp duruyor!..

Kurşun yaraları baktırır «ay»a,
Allah şahit olur çıkan sedaya…
Kardeş kanı düşmüş bu gün sevdaya,
Kan ile gözyaşı akıp duruyor…

3 Ekim 2012