KAPKARA GÜNLER

ŞAİR : Mehmet BAŞ mehmetbas51@hotmail.com

Mideler hazımsız, lokmalar haram,
Gönül harmanını yakarken günler…
Yanıyor yüreğim, kanıyor yaram;
Ömür sarayını yıkarken günler…

Göç etmiş kervanlar sevda ilinden,
Habersiz gönlümüz aşkın dilinden,
Bilmeyiz bir türlü insan hâlinden,
Ölümden doğuma bakarken günler…

Hakikat yolundan şaşıp durmadan,
Zalimler peşinden koşup durmadan,
Bir gazap küpünden taşıp durmadan,
Gönlü mengeneyle sıkarken günler…

Mü’minler mü’minin derdini görmez,
Kanar da yarası bir merhem sürmez,
Tüyüm gider diye, kılını vermez,
Zamanın nehrinde akarken günler…

Her gün bir nazarla bakarız göğe,
Bazen yıldız olup akarız göğe,
Dumansız ateşler yakarız göğe,
Kalbini zindana tıkarken günler…

Münkir-münafıkla şimdi yoldaşız,
Çağdaşlık derlerdi, şimdi çağdaşız,
Parayla, makamla, putla gardaşız,
Sürüye aç kurdu sokarken günler…

Kapkara geceler dönmez gündüze,
Şu zalim dünyanın zulmü hep bize,
Nefsimiz bir türlü gelmez ki dize,
Bir mihnet zinciri takarken günler…

Üç günlük cihanın derdine düştük,
Münkerler üstüne birden üşüştük,
Mazlumun hâline hepten gülüştük,
Bomboş nefeslerden bıkarken günler…